Økonomi

Endringer og lån

Verden endrer seg

Verden endrer seg. Aviser, TV og annet snakker hele tiden om hvordan verden endrer seg og hvordan klimaet endrer seg. Verden blir mer og mer sammenknyttet og mer og mer internasjonal. En konsekvens av dette er at det blir kortere distanser mellom folk og mellom kulturer. Det er veldig fint om du liker å reise, jobbe med andre kulturer og om du liker å se hvordan andre har det. Klimaet følger med i denne endringen. Det er mye snakk om klimaendringer og hvordan klimaet endrer seg på godt og vondt. Klimaet blir varmere. Når temperaturen går opp er det mange som er redd for at ting endrer seg for mye de forskjellige stedene vi bor. Blir det veldig varmt kan det endre måten vi har mulighet til å dyrke jorda og også hvordan vi kan bruke naturen på en måte som gavner oss.

Endringer kan også skje i havet. Blir temperaturen veldig høy smelter mye snø og noen mener at havet kan heve seg. Andre mener at temperaturstigningen i seg selv kan skape problemer for fisk som trenger en viss temperatur i havet for å ha en behagelig tilstand.

Bidra

Interesserer du deg for miljø og hvordan vi har det i verden kan du bidra på forskjellige måter. Den beste måten er nok å delta selv. Man kan delta på forskjellige måter. En måte å delta på er å være med i politikk eller i forskjellige foreninger som jobber med å bidra på den ene eller den andre måten. Liker du å bidra eller jobbe så kan du gjøre veldig mye gratis. Alle trenger ildsjeler. Natur og miljø avhenger veldig av at ildsjeler hjelper til her og ikke alltid forventer å få penger for å gjøre det som trengs her.

Doner penger

Det finnes forskjellige måter å bidra på, hvor en slik måte er å bidra med penger enn å bidra med sin egen tid eller sine egne talenter. Har du ikke penger kan du alltids ta opp et forbrukslån og bruke dette på å gi til ideelle foreninger eller støtte oppunder arbeids om foreninger gjør. Det beste er om du gir av penger du allerede har. Pengegaver til visse foreninger er også fritatt fra skatt slik at du kan legge dette inn på din skattemelding og få litt tilbake fra staten.

Jobb som frivillig

Den aller beste måten å bidra på mener vi fortsatt er å bruke sin egen tid på ting man liker å bruke tiden på. Hjelp Natur og Ungdom eller andre foreninger med å gjøre akkurat det som trengs slik at du får det du vil ut av deg selv. Hjelp naturen og miljøet med å melde deg opp til noe som du kan gjøre. Du trenger ikke en god eller lang utdannelse for alt. Hva du trenger å gjøre er viktig for deg og den du hjelper.